Հեռ: (094) 44-61-00, (091) 43-30-12.
ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
ԲՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)


ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ


ԹԵՐՄԻՆՆԵՐ


ԼԱԲՈՐԱԹՈՐ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄՀԱՍՑԵ

РУС


ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Ֆիզիոթերապիայի եւ վերականգնողական բաժանմունքը աշխատում է հիվանդանոցի բացման օրից եւ մասնակցում է մասնագիտացված բժշկական օգնության բոլոր փուլերին: Բաժանմունքը օգտագործում է ժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաներ եւ սարքավորումներ:Ընդունելությունն իրականացվում է որակյալ բժիշկների կողմից մեծ փորձով:Բուժումը յուրահատուկ է իր բնագավառում, որտեղ արդյունավետ օգտագործվում են բժշկական վերականգնման եւ ֆիզիոթերապիայի ոլորտում վերջին արեւմտյան տեխնոլոգիաները:
Ֆիզիոթերապիայի եւ վերականգնման բաժնում կատարվում են վերականգնողական բուժում հետևյալ հիվանդությունների (NLS ДИАГНОСТИКА ИГЛОТЕРАПИЯ ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ) .• Ռեւմատիկ հիվանդություններ, ներառյալ ռեւմատոիդային արթրիտ, psoriatic spondylitis, ankylosing spondylitis, osteoarthrosis, համակարգային scleroderma, ինչպես նաեւ տրավմատիկ եւ degenerative բնույթի մկանային-սիլիկատների համակարգի հիվանդություններ: Բուժում է միջողային օստեոխոնդրոզ: Սկոլիոզի բուժում:
• Ողնաշարի ճողվացքի ոչ վիրահատական բուժում:
• Ախտորոշիչ թերապիայի կաբինետ, ցավային սինդրոմների ոչ դեղորայքային բուժումը:
• Հետ վիրահատական բուժում:
• Երակների վարիկոզ լայնացման բուժում:
• Հետինսուլտյին վերականգնողական բուժում:
•Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ՝ ա/ սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ)՝ կայուն ստենոկարդիա, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ բ/ հիպերտոնիկ հիվանդություն, I և II աստիճան գ/ ռևմատիկ և այլ պատճառներով առաջացած միոկարդիտ, սուր վիճակից 6-8 ամիս անց դ/ տարբեր պատճառներով առաջացած միոկարդիոդիստրոֆիա ե/ սիրտ-անոթային համակարգի նևրոզներ
•Աղե-ստամոքսային տրակտի քրոնիկական հիվանդություններ՝ ա/ ստամոքսի և աղիների քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ բ/ ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցեր գ/ լյարդի, լեղապարկի, լեղուղիների և ենթաստամոքսային գեղձի քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ
•Հենաշարժիչ ապարատի հիվանդություններ՝ ա/ արտրիտներ, արտրոզներ, օստեոխոնդրոզ
•Նյութափոխանակության խանգարումներ՝ ա/ շաքարային դիաբետ՝ թեթև և միջին ծանրություն բ/ ճարպային փոխանակության խանգարում գ/ պոդագրա (միզաքարային հիվանդություն)
•Կանանց սեռական օրգանների քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ
•Նևրոզներ, գերհոգնածություն
•Հակացուցված են `
•վերը թվարկված հիվանդությունները սրացման շրջանում
•Օնկո /Ուռուցքային / հիվանդություններըԲուժական մեթոդներ:
ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ•Այս պրոցեդուրայի հիմքում ընկած է գալվանական` ցածր հաճախականության հաստատուն հոսանքը: Ապարատի երկու էլեկտրոդների միջև առաջացած էլեկտրական դաշտի շնորհիվ միջավայրի բջիջները լիցքավորվում են: Դրա հետևանքով լինում է բիո պոտենցիալների տարբերություն, այսինքն` ֆիզիկա-քիմիական տեղաշարժ, լավանում է լիմֆայի, արյան շրջանառությունը և օրգանների սեկրետոր ֆունկցիան: Լայնանում են նաև արյան մաշկային և խորանիստ անոթները: Էլեկտրոֆորեզի ժամանակ + և - էլեկտրոդների ծայրերին դրվում են տարբեր դեղորայքային լուծույթներ, որոնք կուտակվում են՝ մաշկի հաստության մեջ ստեղծելով դեպո: Այսպիսով, դեղորայքն աստիճանաբար ներծծվելով, ազդում է օրգանիզմի վրա:
•Ցուցումներ`
• Հիպերտրոնիկ հիվանդություն
• Ներալգիոներ (իշիազ, ռադիկուլիտ)
• Ներվային համակարգը հանգստացնելու ազդեցություն
• Բորբոքային ինֆիլտրատները ներծծող ազդեցություն
ԷԼԵԿՏՐԱՔՈՒՆ•Կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդում է ցածր հաճախականության լարման /15 վ./ հոսանքով: Առաջացնում է անզգայացում, ցավային զգացողության իջեցում: Հոսանքը ազդում է գլխուղեղի վրա` քնի, անոթաշարժ, շնչառական, վեգետատիվ նյարդային համակարգի կենտրոնների վրա: Նկատվում է գլխուղեղի անոթների տոնուսի բարձրացում, արյան թթվածնային հագեցածության բարձրացում, արյունաստեղծման խթանում:
•Ցուցված է գլխացավերի, քնի խանգարման, նևրոզի, նոր սկսվող սկլերոզի, իշեմիկ հիվանդության ժամանակ:
•Հակացուցված է էպիլեպսիայի, թարախային վերքերի, աղիքի հիվանդությունների, արյունահոսությունների, միոկարդի, չարորակ ուռուցքների ժամանակ:Ցուցված է գլխացավերի, քնի խանգարման, նևրոզի, նոր սկսվող սկլերոզի, իշեմիկ հիվանդության ժամանակ:
ԱՄՊԼԻՊՈՒԼՍ (CMT)•Սինուսոիդալ մոդուլային հոսանք: Սա էլեկտրաբուժման այնպիսի ձև է, որի ժամանակ փոփոխական հոսանքը մոդուլացվում է ցածր հաճախության սինուսոիդալ տատանումներով, որը ազդում է մարմնի այս կամ այն հատվածի վրա: CMT-ի ժամանակ համապատասխան օրգաններում և հյուսվածքներում կարգավորվում է արյան շրջանառությունը և վերականգնվում են օրգանի ախտահարված շեղումները: Պրոցեդուրան տրվում է 5 ռեժիմով: Որպես ցավ հանգստացնող կիրառվում են 3-րդ և 4-րդ ռեժիմները, իսկ 1-ին, 2-րդ և 5-րդ ռեժիմները տրվում են որպես ներվը խթանող:
•Ցուցված է`
• Բոլոր ցավային սինդրոմների ժամանակ` սալջարդ, միոզիտներ, հեմատոմաներ` փոքր չափի:
• Պերիֆերիկ ներվային սիստեմի բորբոքային պրոցեսների ժամանակ`նևրիտներ, նևրալգիաներ, պլեքսիտներ, ռեյնոյի հիվանդություն, մկանային էլեկտրոստիմուլյացիայի համար:
• Ռադիկուլիտի, օսթեոխոնդրոզի, իշիասի, արթրոզ-արթրիտների ժամանակ:
• Միոստիմուլյացիա
• Մկանների խթանում հոսանքի ցածր հաճախականությունովԳԵՐՁԱՅՆ
•Բուժումն իրականացվում է բարձր հաճախականության ձայնային տատանումների միջոցով: Սա նման է ալիքի, տարածվում է հյուսվածքներում 4-5 սմ խորությամբ: Գերձայնն ունի մեխանիկական, ֆիզիկա-քիմիական և ջերմային ազդեցություն, որից օրգանիզմում լինում է հյուսվածքների նյութափոխանակություն: Պրոցեդուրան տալիս են տարբեր հակաբորբոքային քսուքներով` ինդոմետացին, հիդրոկորտիզոն, լատիկորտ, կորտոն, դիկլոֆենակ, կարիպաին և այլն: Այստեղ ազդում են և՛ հակաբորբոքային քսուքը և՛ ձայնային ալիքները, որոնք նպաստում են ցավի մեղմացմանը, իջեցնում են այտոցները, լավացնում են արյան շրջանառությունը և թողնում հակաբորբոքային ազդեցություն: Գերձայնը դեղով տրվելիս կոչվում է ֆոնոֆորեզ: Ցուցումներ` • Արթրիտներ, պոլիարթրիտներ, արթրոզներ • Ողնաշարի օսթեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ • Տրավմաներ • Քրոնիկական գաստրիտներ, ստամոքս և 12մ. աղու խոցեր և մաշկային որոշ հիվանդություններ Հակացուցումներ` • ինֆարկտ, ստենոկարդիա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, տրոմբոֆլեբիտ:
• ՀԱՐՎԱԾԱ-ԱԼԻՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ


Նորագույն մեթոդ ժամանակակից բժշկության մեջ:
• ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄՄԱԳՆԻՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ (МП)
•Մագնիսական դաշտն ազդում է ներվային, սիրտ-անոթային, էնդոկրին համակարգերի, հենաշարժական ապարատի վրա: Մագնիսական դաշտը լինում է հաստատուն, իմպուլսային, բարձր կամ ցածր հաճախականության: Մագնիսական դաշտի ազդեցության ֆիզիկական էությունը կայանում է նրանում, որ մարդու օրգանիզմը, որպես հոսանքի հաղորդիչ, օգտագործվում է այնպես, որ հյուսվածքները ստանան լիցքավորված էլեմենտների հոսանք` որոշակի չափի: Վերջինից լավանում է հյուսվածքների նյութափոխանակությունը, սնուցումը և արյան շրջանառությունը:
•Ցուցումներ`
•Հոդերի և ողնաշարի հիվանդություններ` դեֆորմացված արթրոզներ, արթրիտներ, ողնաշարի օսթեոխոնդրոզ:
•Սիրտ-անոթային հիվանդություներ` հիպերտոնիա, վերջույթների անոթային հիվանդություններ (ստորին վերջույթների էնդարտերիտներ, անոթների աթերոսկլերոզ), վարիկոզներ:
•Շաքարային դիաբետ (անոթների ախտահարման ժամանակ):
•Նևրոլոգիական հիվանդություններ` պերիֆերիկ ներվային սիստեմի հիվանդություններ, ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներ, քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն:
•Հակացուցումներ՝
•հեմոռագիկ սինդրոմ, հղիություն, կոլլապս
ԳԵՐԲԱՐՁՐ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍԱՆՔ` ԳԲՀ (УВЧ)
•ԳԲՀ-ն չմարող բնույթի փոփոխական հոսանք է, որի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա կատարվում է էլեկտրական դաշտի օգնությամբ: Նույնիսկ ԳԲՀ հոսանքների ամենափոքր դոզան հյուսվածքներում առաջացնում է անոթների լայնացում, արյան շրջանառության արագացում, թողնում է ցավ հանգստացնող էֆեկտ: Հոսանքը արագացնում է պերիֆերիկ ներվում ռեգեներատիվ պրոցեսները, բորբոքային ինֆիլտրատների ներծծումը, ինչպես նաև իջեցնում է այտուցները:
•Ցուցումներ`
•Նևրալգիաներ, նևրիտներ, միալգիաներ
• Տարբեր բորբոքային պրոցեսներ` Ռեյնոյի հիվանդություն, տրոմբոֆլեբիտներ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, սկզբնական շրջանի պնևմոնիա, բրոնխիտ, պլևրիտ, գաստրիտներ, ցիստիտներ, օսթեոխոնդրոզ, արթրիտներ, հետօպերացիոն վերքեր, տրոֆիկ խոցեր, թարախակալված վերքեր:
•Հակացուցումներ`
• հիպոտոնիա, աորտային անևրիզմա, թարախային սինոսոիդներ, հղիություն, կարդիոստիմուլյատորների առկայություն ազդեցության գոտում:
ԴԱՐՍՈՆՎԱԼԻԶԱՑԻԱ
•Այս դեպքում կիրառվում է բարձր հաճախականության և բարձր լարման փոփոխական հոսանք: Պրոցեդուրան կատարվում է ապակյա էլեկտրոդների օգնությամբ, որոնք լցված են նոսրացված օդով: Էլեկտրոդը մաշկին դիպչելուց առաջանում են կայծեր, որոնք խթանում են ներվային վերջույթները և ազդում են մազանոթների վրա: Հոսանքի ազդեցությունը բերում է բջիջների էլեկտրոնային և իոնային պոտենցիալների բևեռացման, լինում է քիմիական փոփոխություն հյուսվածքներում, որից իջնում է արյան ճնշումը, պակասում են գլխացավերը, գլխապտույտները: Թողնում է նաև հակասպազմատիկ ազդեցություն: Ցուցում`
•Անգիոսպազմներ
• Ռեյնոյի հիվանդություն
• Էնդարտերիտներ
• Կորոնար անոթների նեղացում
• Դիմային ներվի բորբոքում
• Հերպեսներ Անգիոսպազմներ
• Ռեյնոյի հիվանդություն
• Էնդարտերիտներ
• Կորոնար անոթների նեղացում
• Դիմային ներվի բորբոքում
• Հերպեսներ
• Ոչ վիրահատական լիպոսակցիա
• AWS MED SHOCK WAVE նորագույն սարգով:Արդյունք հենց 1-ին այցիծ:
ՏՈՒԲՈՒՍ-ԿՎԱՐՑ (УФО
•Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ է: Թողնում է հակավիրուսային, բակտերիոցիդ ազդեցություն քթի խոռոչի, կոկորդի լորձաթաղանթի բորբոքումները ներծծելու համար:
Կիրառվում է նաև օդը ախտահանելու համար:
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ է: Թողնում է հակավիրուսային, բակտերիոցիդ ազդեցություն քթի խոռոչի, կոկորդի լորձաթաղանթի բորբոքումները ներծծելու համար: Կիրառվում է նաև օդը ախտահանելու համար:
Կվարցը ցուցված է վերին շնչառական ուղիների հիվանդությունների ժամանակ, դրանք են վերին շնչառական ուղիների նախագրիպոզ վիճակ, քրոնիկ տոնգիլիտ, քրոնիկ ռինիտ:Կվարցը ցուցված է վերին շնչառական ուղիների հիվանդությունների ժամանակ, դրանք են վերին շնչառական ուղիների նախագրիպոզ վիճակ, քրոնիկ տոնգիլիտ, քրոնիկ ռինիտ:
•Բուժական ֆիզկուլտուրա
Բուժական ֆիզկուլտուրայի հիմնական միջոցները ֆիզիկական վարժություններն են, որոնք զարգացնում են արագություն, մկանային ուժ, շարժումների համաձայնեցում, կոորդինացիա: Բուժական ֆիզկուլտուրան բուժման ֆունկցիոնալ մեթոդ է՝ հիմնված օրգանիզմի ֆունկցիոնալ հատկությունների վրա, որն իրականացվում է ֆիզիկական վարժությունների ազդեցության և ներգործության միջոցով:
Բուժական ֆիզկուլտուրան բնա-կենսաբանական մեթոդ է, ըստ որի յուրաքանչյուր օրգանի կենսաբանական գործունեության հիմքում ընկած է շարժումների ֆունկցիան: Բուժական ֆիզկուլտուրայի կաբինետը հագեցված է անհրաժեշտ սպորտային և ֆիզիկական սարքավորումներով:• ԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԱսեղնաբուժությունը` ջեն-ձյու թերապիան, բուժման դասական մեթոդ է: Այն առավել էֆեկտիվ է ֆունկցիոնալ շեղումների ժամանակ: Ջեն-ձյու նշանակում է ասեղ-այրում, այսինքն՝ ասեղով կամ ջերմացնելով ազդում ենք կենսաակտիվ կետերի վրա` կարգավորելով էներգետիկ բալանսը: Օրգանիզմում գոյություն ունի ինչպես արյան և ավշի շրջանառություն, այնպես էլ՝ էներգիայի, որը շրջանառվում է էներգետիկ կանալներով, մերիդիաներով, որոնք ունեն ներքին և արտաքին ուղի: Ներքին ուղին կապ է հաստատում օրգան-համակարգերի միջև, ներքին և արտաքին ուղիների միջև, որոնց վրա էլ գտնվում են կենսաակտիվ կետերը, որոնց միջոցով է կատարվում օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի էներգետիկ փոխանակությունը: Երբ օրգանիզմի վրա կա էկզոգեն կամ էնդոգեն ներգործություն, որի հետևանքով կենսաակտիվ կետից լինում է էներգիայի մեծ արտահոսք կամ խցանում, առաջանում է համապատասխան օրգանի ֆունկցիայի շեղում, որը հետագայում բերում է օրգանի սոմատիկ փոփոխության: Ազդելով կենսաակտիվ կետերի վրա՝ կարգավորվում է էներգետիկ բալանսը:
Ասեղնաբուժությունը շատ արդյունավետ է բոլոր տեսակի նևրիտների, նևրոզների, գլխացավերի, անքնության, օրգան-համակարգերի ֆունկցիաների շեղումների և այլ դեպքերում:
Ասեղնաբուժությունը հակացուցված է արյան հիվանդությունների և հղիության, շտապ վիրահատական ցուցվածության ժամանակ:
•ՄԵՐՍՈՒՄ
Մերսումը բավականին հին ծագում ունեցող բուժական միջոց է: Կատարվում է մի խումբ մեխանիկական հնարքներով:
Բուժական մերսումը նշանակվում է բժշկի կողմից՝ ըստ կուրսի: Մերսման միջոցով լավանում է ավիշի և արյան շրջանառությունը, որի հետևանքով կարգավորվում է նյութափոխանակությունը: Բավականին լավ ազդեցություն ունի կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, որի հետևանքով կարգավորվում է քունը:•ՄԱՆՈՒԱԼ ԹԵՐԱՊԻԱ• ՏզրուկաբուժությունՏզրուկաբուժությունը` հիրուդոթերապիան, բուժման մի մեթոդ է, որի ժամանակ ազդող նյութը տզրուկի արտազատուկն է: Բժշկական տզրուկի արտազատուկը թողնում է թրոմբոլիտիկ ազդեցություն (ֆիբրինոլիզ-իզոպեպտիդոլիզ), այսինքն տեղի է ունենում արյան որակական փոփոխություն, վերականգնվում է անոթի պատի էլաստիկությունը և վնասվածքը, միաժամանակ թողնելով հակաբորբոքիչ, հակացավային, բակտերիոցիտ և բակտերիոստատիկ էֆեկտ: Բժշկական տզրուկի արտազատուկում պարունակվող հիալուրոնիդազան լավացնում է հյուսվածքների թափանցելիությունը՝ լավացնելով ջրի և իոնների փոխանակությունը և կարգավորվում է նյութափոխանակությունը: Իսկ արտազատուկում պարունակվող կոլագենեզն լավացնում է միկրոցիրկուլացիան, նպաստում է սպիների ներծծմանը:
Տզրուկաբուժությունը շատ արդյունավետ է սրտի իշեմիկ հիվանդության, երակների սուր և քրոնիկ տրոմբոֆլեբիտի, վարիկոզ լայնացման, աչքի հիվանդությունների, ադենոմիայի ժամանակ, մեղմացնում է լյարդի և սրտի ծանրաբեռնվածությունը, իջեցնում խոլեստերինի քանակն արյան մեջ, կարգավորում ճնշումը:
Մեր դեպքերում ոչ թե հիրուդոթերապիա է, այլ հիրուդոպունկտուրա, այսինքն՝ տզրուկը դնելով կենսաակտիվ կետի վրա, ստանում ենք 2 էֆեկտ՝ և՛ ներգործում ենք կետի վրա, և՛ կետի մեջ ներարկում տզրուկի արտազատուկը:
Տզրուկաբուժությունը հակացուցված է արյան հիվանդություների (անէմիա, հեմոֆիլիա), արտերիալ հիպոտենզիայի և հղիության ժամանակ:
Ողնաշարային սկավառակի ճողվացքի ոչ վիրահատական բուժում !Հեղինակային` 20 տարվա փորձ ունեցող մեթոդների համալիր կիրառումով:
Hosted by uCoz
Найти: на vegamed.narod.ru на Народ.Ру на Яндексе
ЗДОРОВЬЕ.RU Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Погода
©Все права защищены 2000-2020 ООО Медицинский центр "Анвердж еритасардутюн" (094) 44-61-00, (091) 43-30-12 Сохранить Восстановить